A.R Krishnashastri / ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
A.R Krishnashastri / ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ

A.R Krishnashastri / ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕನ್ನಡ ಎಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇತರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದವರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 'ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಅವರನ್ನು 'ಟ್ಯೂಟರ್' ಎಂದು ಸಹ ಮೊದಲು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ, ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮ - ಇವುಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ; ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಎನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇತರರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ', 'ಭಾಸ' ಮೊದಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ 'ವಚನ ಭಾರತ' ಕೊಟ್ಟರು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತೀ' ಇಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದರು. ಬಿಡುಗೈಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆಪದ್ಬಾಂಧವರಾದರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹಾರ, ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು (1941); 1960ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 'ಡಾಕ್ಟರೇಟ್' ಕೊಟ್ಟಿತು; ಅದೇ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಹುಮಾನವೂ ಬಂದಿತು. ಇವರನ್ನು 'ಕನ್ನಡಕುಲ ಸಾರಥಿ', 'ಕನ್ನಡಕುಲ ಗುರು' ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಜೊತೆಯ ಬರಹಗಾರರು ಕರೆದದ್ದು ಆಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲ. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರರು ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಬಹು ಹಿರಿಯ ಬಾಳು ಅವರದು.