Motilal Neharu / ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರೂ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Motilal Neharu / ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರೂ

Motilal Neharu / ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರೂ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

‘ನಾನೂ ನನ್ನವರೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕಡೆ ಸೇರಿ, ಬರಲಿರುವ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ . ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇಹದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿದ್ದೂ ಸಂಸಾರದ ಹೊಣೆಗಳಿದ್ದೂ ನಾನು ತೀರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಎದೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ – ಅತಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ನಾಡಿನ ರಣಕಹಳೆ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಓಗೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.’ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಮೋತೀಲಾಲ್ ನೆಹರೂ. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.