Muttulakshmi Reddy / ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Muttulakshmi Reddy / ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ

Muttulakshmi Reddy / ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಅವರು ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬರಹಗಾರ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಅಂಧ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೂ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸರಿದೊರೆಯಾಗಿ ದುಡಿಯಬಲ್ಲಳೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.