Ranadheera Kanteerava / ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ranadheera Kanteerava / ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ

Ranadheera Kanteerava / ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವರು ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠರು. ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ದೇಶ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಶತ್ರಗಳು ಪ್ರಬಲರಾಗದಂತೆ ಕಂಠೀರವರು ತಡೆದರು. ದೇಶ ಹಿತ, ದೇಶರಕ್ಷಣೆಯೇ ಅವರ ವ್ರತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯೇ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತೋಳುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯೂ ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ.ಪ್ರಜಾವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ, ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠುರತೆ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಂಠೀರವರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು.ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೋರ್ಗರೆ ಯುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗುರಿಮುಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಕಂಠೀರವರ ಜೀವನ.