Shushila Kumara Sen / ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಸೇನ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Shushila Kumara Sen / ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಸೇನ್

Shushila Kumara Sen / ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಸೇನ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಲಕರು, ತರುಣರು ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಪಾರ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿಗೊಟ್ಟರು. ಅಂತಹ ವೀರ ಕುಮಾರರ ಪೈಕಿ ಸುಶೀಲ ಕುಮಾರ ಸೇನ್ ಸಹ ಒಬ್ಬ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೆ ಹೋರಾಟದ ಕಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಎಳೆಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವನು. ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಅವನು ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದನೇ ಹೊರತು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೋವು ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೀರನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು.