Rallapalli Ananthakrishna Sharma / ರಾಳ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Rallapalli Ananthakrishna Sharma / ರಾಳ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ

Rallapalli Ananthakrishna Sharma / ರಾಳ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಾಳ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿರಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಚಮತ್ಕಾರ, ಅಲಂಕಾರದ ಅಬ್ಬರ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವುಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾದಲಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದ್ವಾರಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯುಡು ಅವರ ಪಿಟೀಲುವಾದನ, ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣನವರ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿ ಮೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಸಂಗೀತಗಾರರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶುದ್ಧಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರುಚಿ-ಶುಚಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ರಾಳ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಒಬ್ಬ ಕಲಾತಪಸ್ವಿಗಳು.