Ramakrishnanandaru / ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ramakrishnanandaru / ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರು

Ramakrishnanandaru / ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟ, ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನೂ ನೋಡಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ನಿಂತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ‘ಸದಾ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ತಾಯಿ’ ಎಂದು ಕಾಳಿದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವೋ ಎಂಬಂತೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದರು.
ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರು ಪ್ರಮುಖರು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಮಕಾಲೀನರು.