Kudmul Rangarao / ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Kudmul Rangarao / ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್

Kudmul Rangarao / ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಂಗರಾಯರೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲಿನದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರು. ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿಯವರಿಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೊಂದರು. ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಅವರಿಗಾದ ಅಪಮಾನ, ಕಷ್ಟ, ಬಡತನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿದರು. ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಉರಿದರು, ಶ್ರೀಗಂಧದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೇಯ್ದುಕೊಂಡರು. 
ರಂಗರಾಯರದು ಆದರ್ಶ ಬದುಕು.