R. Nagendra Rao / ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
R. Nagendra Rao / ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್

R. Nagendra Rao / ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಅನುಕಂಪ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ನಾಗೇಂದ್ರರಾಯರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ಪುರುಷರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವು. ಅವರು ನಾಟಕರಂಗದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರೆಂದು ಹೆಸರಾದರು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ತೆಲಗು, ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.