Sharadanandaru / ಶಾರದಾನಂದರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sharadanandaru / ಶಾರದಾನಂದರು

Sharadanandaru / ಶಾರದಾನಂದರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾನಂದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈವೆತ್ತಿ ಬಂದಂತಿದ್ದರು. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಜೀವಂತ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದರು. ತನಗಾಗಿ ಏನೂ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಜನರು ಉನ್ನತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಬಾಳು, ದುಡಿಮೆ.ಎಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿ ನೋಟಕರಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಂಡೀತು. ದೂರದ ವೀಣೆಯ ಧ್ವನಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿಸದು. ಕೆಲವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ, ದೂರದ ವೀಣಾ ಧ್ವನಿಯಂತೆ, ಅಂಥವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಹತ್ವ , ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಂಥವರ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾನಂದರು ಒಬ್ಬರು.