Pannalal Ghosh / ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಘೋಷ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Pannalal Ghosh / ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಘೋಷ್

Pannalal Ghosh / ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಘೋಷ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕೊಳಲಿನಂಥ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಂತೆ, ವೀಣೆಯಂತೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ದಿವಂಗತ ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಒಬ್ಬರೇ. ತಾರಸ್ಥಾಯಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನದಾದ ಅತಿ ತಾರಸ್ಥಾಯಿ, ಮಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ತಗ್ಗಿನದಾದ ಅತಿಮಂದ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಮಕ (ಆಯಾ  ರಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಜಗ್ಗಿಸಿ ಹಾಡುವುದು), ಮೀಂಡ್ (ಗಮಕದಂತೆಯೇ ಸ್ವರಗಳ ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು) ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
ತಮ್ಮ ವೇಣುವಾದನದಲ್ಲಿ ಘೋಷರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜಾತಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಿಧಾನದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ವಿಲಂಬಿತ್, ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ಠುಮರಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವ ತಾಳಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತಗಾರ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅವರ ಕೊಳಲುವಾದನದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಸಂಗೀತ ಆಗಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.