Janaki Devi Bajaj / ಜಾನಕೀ ದೇವೀ ಬಜಾಜ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Janaki Devi Bajaj / ಜಾನಕೀ ದೇವೀ ಬಜಾಜ್

Janaki Devi Bajaj / ಜಾನಕೀ ದೇವೀ ಬಜಾಜ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಜಾನಕಿಯದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಜಾಯಮಾನ. ಒಣ ಉಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಿಷ್ಕಪಟ ಸ್ವಭಾವ. ಅನುಭವದಿಂದ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಚಿಂತನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿನಿ ಈಕೆ. ಜಾನಕಿ ದೇವಿಯ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಭಾರತದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.