Motilal Ghosh / ಮೋತಿಲಾಲ್ ಘೋಷ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Motilal Ghosh / ಮೋತಿಲಾಲ್ ಘೋಷ್

Motilal Ghosh / ಮೋತಿಲಾಲ್ ಘೋಷ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪರಕೀಯರಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟವೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮೋತಿಲಾಲರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಸಮಾಜವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಹಾಗೂ ದೃಢ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಬೇಕು. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ, ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿದ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾದದ್ದು. ಅಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ”ಅಮೃತ ಬಜಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ”. ಅದರ ಸಂಪಾದಕರೇ ಬಾಬು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಘೋಷ್.ಮೋತಿಲಾಲರು ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲೆ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ! ಅವರಿಗಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಧ್ಯೇಯ, ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ! ಅದಕ್ಕೇ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು. ನಿರ್ಭೀತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ನೀತಿವಂತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮೋತಿಲಾಲರೆಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ.