G Subrahmanya Ayyar / ಜಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
G Subrahmanya Ayyar / ಜಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್

G Subrahmanya Ayyar / ಜಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ದುಡಿಮೆಯೇ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರಕ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದ ಬರಡು ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇತ್ತು. ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಉತ್ಕಟ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು, ಮೇಲಾಗಿ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವ ಅಪರೂಪದ ಪುರುಷರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.