Mahamad Raphi / ಮಹಮದ್ ರಫಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Mahamad Raphi / ಮಹಮದ್ ರಫಿ

Mahamad Raphi / ಮಹಮದ್ ರಫಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಯವರ ನಾದಮಾಧುರ್ಯದ ಕಂಠಗಾನ ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಅಮರವಾಗಿ ಉಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಡವನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತನವರೆಗೂ, ಕೂಲಿಯಿಂದ ಮಾಲೀಕನವರೆಗೂ, ಭಿಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರೆಗೂ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು, ಮುದುಕ-ಹರೆಯ-ಬಾಲಕರವರೆಗೂ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಯ ಹೆಸರು ಜನಜನಿತ. ಕಲೆಗಾರ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕಲೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.  ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಾಯಕ.ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.