Gama / ಗಾಮ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Gama / ಗಾಮ

Gama / ಗಾಮ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪಂಜಾಬಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಸ್ತಿಗಾರರಾದ ಅಜೀಜರ ಮೊದಲ ಮಗ ಗಾಮ. ತಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಮ ತನ್ನ ದೇಶಬಾಂಧವರಿಗಿಂತ ತಾನು ಬೇರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ, ಭಾರತದ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆತನ ಸೌಜನ್ಯ, ವಿನಯ, ವಿಶಾಲ ಮನೋಧರ್ಮ ಇವಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು.