Gubbi Veeranna / ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Gubbi Veeranna / ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ

Gubbi Veeranna / ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗುಂಪು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದದ್ದು. ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಣ್ಣನವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಟರೋ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸವಂತರು.ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಆದರೂ ಅವರು ಬಹು ವಿನಯವಂತರು. ಇತರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗು. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.