Sampurnanda / ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sampurnanda / ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ

Sampurnanda / ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರವೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಡಿದರು. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದನಂತರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾದವರಲ್ಲ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮುಂತಾದವರಂತೆ ತಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಜನ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿದ್ವಾಂಸ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತೀರ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿ ತೀರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಸಮಾನತೆ ತೊಲಗಿ ಭಾರತ ಮುಂದುವರಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತ ಸಮಾಜವಾದ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲಿಸಂನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ವಾದವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಪರೋಪಕಾರಿ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಜನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.