Dwarakanatha Kotnis / ದ್ವಾರಕನಾಥ ಕೊಟ್ನೀಸ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Dwarakanatha Kotnis / ದ್ವಾರಕನಾಥ ಕೊಟ್ನೀಸ್

Dwarakanatha Kotnis / ದ್ವಾರಕನಾಥ ಕೊಟ್ನೀಸ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭಾರತದಂತಹ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ನೀಸ್ ರವರು ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಶ್ರದ್ಧೆ, ಅನುಕಂಪ, ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚೀನೀ ಸೈನಿಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನಾದೇಶ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಕೊಟ್ನೀಸ್ ರವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. ಚೀನಾದೇಶ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ’’