Gangadhara Rao Deshapande / ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Gangadhara Rao Deshapande / ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

Gangadhara Rao Deshapande / ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ದುಡಿದ ಈ ದೇಶಭಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತೆಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊರಳುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ತ್ಯಾಗ, ಸೇವಾಭಾವನೆ, ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಂಚಲವಾಗದ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು–ಇವು ಗಂಗಾಧರರಾಯರ ಬಾಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದವು. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಗಂಗಾಧರರಾಯರು ಬೆಳಗಿದರು.