Kasturi Ba / ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Kasturi Ba / ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ

Kasturi Ba / ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮಹಾಪುರುಷರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವುದು, ಹತ್ತಿರದ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗುವುದು ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ‘ಧೀರ ಸತಿ’ ಎನ್ನಿಸಿ ಕೊಂಡ ಬಾ ನಿಜವಾಗಿ ತಪಸ್ವಿನಿ. ‘ನಾನು, ನನ್ನದು’ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೆ ಗೆದ್ದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ.ಶ್ರೀರಾಮ–ಸೀತಾದೇವಿ, ನಳ–ದಮಯಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ–ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ.