Udaya Shankar / ಉದಯ ಶಂಕರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Udaya Shankar / ಉದಯ ಶಂಕರ್

Udaya Shankar / ಉದಯ ಶಂಕರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನರ್ತನಕಲೆ ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರೆಂದೂ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆಂದೂ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳ ಜನಕರೆಂದೂ ಉದಯಶಂಕರರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ‘’ನನ್ನ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧಿಸಲು, ಬಯಸುದುದು ಸರಳತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ-ಇವನ್ನು’’ ಎಂದಿದ್ದರು ಉದಯ ಶಂಕರರು. ಉದಯ ಶಂಕರರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೂ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನುಪಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನರ್ತನವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸಿದರು.