Vishnushastry Chipalunakar / ವಿಷ್ಣುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಿಪಳೂಣಕರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vishnushastry Chipalunakar / ವಿಷ್ಣುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಿಪಳೂಣಕರ್

Vishnushastry Chipalunakar / ವಿಷ್ಣುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಿಪಳೂಣಕರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಚಿಪಳೂಣಕರರು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಹಂಬಲ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದೇಶಬಾಂಧವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀರಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು.ಚಿಪಳೂಣಕರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ ಧೀರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುಮಾರು ೧೯೨೦ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ತಳೆದು ಬಿರುಸಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಚಿಪಳೂಣಕರರು, ತಿಲಕರಂತಹ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಗಲೆ ಹೊರಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನುಹಾಕಿದ್ದರು.  ಅವರದು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ದೇಶಾಭಿಮಾನ. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.