B Venkatacharya / ಬಿ. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
B Venkatacharya / ಬಿ. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ

B Venkatacharya / ಬಿ. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರತೀಯರಿಗೂ ಈ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು, ಈ ನಾಡಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಹಾಡು ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರ ‘ಆನಂದ ಮಠ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ; ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದದ್ದು ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ.  ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಗಳಾದ ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಸ್ತ್ರೀವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದರು.ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು.