Badruddin Tayabji / ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತಯಬ್‌ಜೀ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Badruddin Tayabji / ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತಯಬ್‌ಜೀ

Badruddin Tayabji / ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತಯಬ್‌ಜೀ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

 ‘‘ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆಯೋ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಅದೇ ಲಾಭ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತರ ಹಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವುದು, ಭಾರತ ತಾಯ್ನಾಡೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ’’ ಎಂದು, ಬದ್ರುದ್ದೀನರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರೂ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು- ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಒಬ್ಬರು.  ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.