Beerabal Sahani / ಬೀರಬಲ್ ಸಾಹನಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Beerabal Sahani / ಬೀರಬಲ್ ಸಾಹನಿ

Beerabal Sahani / ಬೀರಬಲ್ ಸಾಹನಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ-ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಕ್‌ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಬೀರಬಲ್ ಸಾಹನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸದಾ ಕುತೂಹಲ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ನೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶಗುರು. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್‌ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನವೂ ಬೇಡ ಎಂದು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಸಾಹನಿ ಎಲ್ಲ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ.