Dara Shuko / ದಾರಾ ಷುಕೋ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Dara Shuko / ದಾರಾ ಷುಕೋ

Dara Shuko / ದಾರಾ ಷುಕೋ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ರಾಜರು, ರಾಜಕುಮಾರರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾರಾ ಷುಕೋ ಕೇವಲ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಬಾಳಿದವನು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಂತೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾರಾ ಷುಕೋನಿಗೆ ಬಲು ಗಣ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲ ಮತಧರ್ಮಗಳೂ ಸಮಾನವಾದವು; ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾನರು, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮುಂತಾದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಹೇಳಿದ ವೇದಾಂತಿ. ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ರಕ್ತಪಾತ, ಮೋಜಿನ ಜೀವನಗಳೇ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾರಾ ಷುಕೋ ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ಸರಳವೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೂ ಆದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೊಗಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ದಾರಾ ಷುಕೋವಿನ ಕಥೆ ಬಲು ದಾರುಣವಾದುದು.