Ramananda Chatarji / ರಮಾನಂದ ಚಟರ್ಜಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ramananda Chatarji / ರಮಾನಂದ ಚಟರ್ಜಿ

Ramananda Chatarji / ರಮಾನಂದ ಚಟರ್ಜಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಮಾನಂದ ಚಟರ್ಜಿಯವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಯವರು ‘‘ಋಷಿ’’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಕ್ಕಂತೂ ಮಹರ್ಷಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ‘ಮಾಡರ್ನ್ ರಿವ್ಯೂ’, ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರವಾಸಿ’ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ವಿಶಾಲ ಭಾರತ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನಡೆಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಂತಿದ್ದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ, ಸತ್ಯಸಂಧತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು.