Rodda Srinivasarao / ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Rodda Srinivasarao / ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್

Rodda Srinivasarao / ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ದೈವಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮಭೀರುತ್ವ, ಲೋಕಸೇವಾನಿಷ್ಠೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕವು.ದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಶರೀರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶಯ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಯರ ಭಾವನೆಗಳು ಅತ್ಯುಚ್ಚಮಟ್ಟದವು. ಅವರೂ ‘ಜ್ಞಾನ’ದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಂಬುದು ರಾಯರ ಕಲ್ಪನೆ. ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದ ರಾಯರು ನಿರಾಡಂಬರ  ಜೀವಿಗಳು. ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳೂ ದೇಶೀಯವಾದುವೇ. ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ‘ದೇವರಿಗೆ ಅಂಜಿ ನಡೆ’, ‘ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುವುದು ಪಾಪ’ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ’- ಈ ಮಾತುಗಳು ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೆ ತಲೆಬರಹಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.