Thyageeshanandaru / ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Thyageeshanandaru / ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದರು

Thyageeshanandaru / ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು.ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದರು ಉಜ್ವಲವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನ ತೀವ್ರವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ದೇಶವಿದೇಶಗಳ ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸಂನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದರೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದರು ನೀರವವಾಗಿ ಮಾನವತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾಚೇತನಗಳ ಅಮರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದೆಂದೂ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ.