ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್

ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು, ನದಿಗಳನ್ನು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಮತಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮಿಷನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್.