Swatantrya Nantharada Bharata / ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಭಾರತ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Swatantrya Nantharada Bharata / ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಭಾರತ

Swatantrya Nantharada Bharata / ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಭಾರತ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನನಂತರದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವ ನಾನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಎಡಪಕ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದೀತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
— ಸಿ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ