BHAGAVADGITE : ONDU VIMARSHE / ಭಗವದ್ಗೀತೆ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
BHAGAVADGITE : ONDU VIMARSHE / ಭಗವದ್ಗೀತೆ

BHAGAVADGITE : ONDU VIMARSHE / ಭಗವದ್ಗೀತೆ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮುಗ್ಧರನ್ನು ದಡ್ಡರನ್ನಾಗಿಸುವ, ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಹೊಸದೇನನ್ನೂ ತಿಳಿಸದ ಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥವೆಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ. 84 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲ ‘‘ಗೀತೆ’’ ನಂತರದಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ ‘‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’’ಯಾದುದರ ಕುರಿತು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನವಾದಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.