Jayashankara Prasad / ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Jayashankara Prasad / ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್

Jayashankara Prasad / ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದರು ಸರಳಜೀವಿ. ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದೂ ಮೇಲೆಬಿದ್ದು ಹೋದವರಲ್ಲ. ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಬಹಳ ಕಡಮೆ. ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆಬಂದಾಗ ನಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದರ ನಾಟಕಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ; ದೇಶಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆ; ಸೊಗಸಾದ ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣ; ಭಾಷೆ, ಶೈಲಿ, ಭಾವಗಳ ಮಿಶ್ರಣ; ಮನಮಿಡಿಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆ; ಭಾರತೀಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ; ಕರುಣಾರಸ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ; ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯ ಸಂದೇಶ.ಪ್ರಸಾದರು ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದೀ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದರು.