Kasturiranga Iyangar / ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Kasturiranga Iyangar / ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

Kasturiranga Iyangar / ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿಯವರು ಪತ್ರಿಕಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಓದುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಟುವಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಶೈಲಿಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಹೃದಯ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾವೃತ್ತಿಯೂ ದೇಶದ ಮನೋಗತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯದು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೆನಿಸಿದರು.