Phardinand Kittal / ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Phardinand Kittal / ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್

Phardinand Kittal / ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗ!.ಈ ಮಿನುಗು ತಾರೆ ‘ಕಿಟೆಲ್ ನಿಘಂಟು’ ಈ ಅಮರ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಕಿಟೆಲ್‍‍ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದುವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಿ. ಟೆಲ್‍‍ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಛಂದಸ್ಸು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು. ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದುದು. ‘ಕನ್ನಡಕೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಡಿದು ದುಡಿದವ ನೀನು’ ಎಂದು ಕಿಟೆಲ್‍‍ರನ್ನು ಕುರಿತು ವರಕವಿ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್‍‍ರ ಸೇವೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.