Ramakoteshwara Rao / ಕೆ. ರಾಮಕೋಟೀಶ್ವರ ರಾವ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ramakoteshwara Rao / ಕೆ. ರಾಮಕೋಟೀಶ್ವರ ರಾವ್

Ramakoteshwara Rao / ಕೆ. ರಾಮಕೋಟೀಶ್ವರ ರಾವ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಾಮಕೋಟೀಶ್ವರ ರಾಯರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆ ಕಂಡವರು, ಕೈತುಂಬ ಹಣ ತರುತ್ತಿದ್ದ ವಕೀಲಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರಪ್ರೇಮ. ಆ ಪ್ರೇಮ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ–ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲರಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು.ವಕೀಲರಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕೋಲವೆನ್ನು ರಾಮಕೋಟೀಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾದುದು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ನೆನಪೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ.