Umakantha Keshava Apte / ಉಮಾಕಾಂತ ಕೇಶವ ಆಪ್ಟೆ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Umakantha Keshava Apte / ಉಮಾಕಾಂತ ಕೇಶವ ಆಪ್ಟೆ

Umakantha Keshava Apte / ಉಮಾಕಾಂತ ಕೇಶವ ಆಪ್ಟೆ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಿರ್ಭಯ, ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ - ಇವುಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಆಪ್ಟೆ. ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಉಮಾಕಾಂತ ಆಪ್ಟೆ.ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆದರದಿಂದ ‘ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೋದೆಡೆ ಆನಂದ, ಉತ್ಸಾಹ ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನಿರಾಡಂಬರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ದೇಶದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಹೇಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.