Bhushana / ಭೂಷಣ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Bhushana / ಭೂಷಣ

Bhushana / ಭೂಷಣ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭೂಷಣ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕವಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹ ಆವಶ್ಯಕ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ ಬಾದಷಹನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅವನ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಜನತೆಯಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಹುಟ್ಟತೊಡಗಿತು.ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಛತ್ರಸಾಲರಂಥ ವೀರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಗಲರ ವಿರುದ್ಧ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಷಣ ತನ್ನ ಕಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿ. ಈತನ ಮೇಲೆ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಆರೋಪಿಸು ವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಈತ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ.