V.O. Chidambara Pillai / ವಿ.ಒ. ಚಿದಂಬರಂ ಪಿಳ್ಳೈ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
V.O. Chidambara Pillai / ವಿ.ಒ. ಚಿದಂಬರಂ ಪಿಳ್ಳೈ

V.O. Chidambara Pillai / ವಿ.ಒ. ಚಿದಂಬರಂ ಪಿಳ್ಳೈ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಚಿದಂಬರಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ.ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರರನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದ ಚಿದಂಬರಂ ಪಿಳ್ಳೈಯವರು ರಾಜದ್ರೋಹದ ಆಪಾದನೆ ಹೊತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು.ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸೆಗೆ ಚಿದಂಬರಂ ಪಿಳ್ಳೈಯವರು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಷವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸಿದರು.ಚಿದಂಬರಂ ಪಿಳ್ಳೈಯವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಅಮರರಾದರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಇರುವವರೆಗೆ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ–ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇವು ಇರುವವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.