Nijaguna Shivayougi / ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Nijaguna Shivayougi / ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ

Nijaguna Shivayougi / ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಿಜಗುಣರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ, ಜಂಗಮಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ‘ನಿಜಗುಣಯೋಗಿ’, ‘ನಿಜಗುಣಮತಿ’, ‘ಶ್ರೀಮನ್ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ’, ‘ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗೀಂದ್ರ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಯೋಗಿಗಳಾದವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಉದ್ಧಾರವಾದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾಪುರುಷರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ಒಬ್ಬರು.