Surapura Venkatappa Nayaka / ಸುರಪುರ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Surapura Venkatappa Nayaka / ಸುರಪುರ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕ

Surapura Venkatappa Nayaka / ಸುರಪುರ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುವ ದುರ್ಭೇದ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ ಸುರಪುರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಶೂರಪುರ ಆಗಿತ್ತು. ಶೂರ ಬೇಡರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಪಾಳೆಯ. ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ಎನಿಸಿದ್ದ ಸುರಪುರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ, ಕಲೆಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಜ್ಞರ ಮನೆತನಗಳು, ಅಂದು ರಾಜರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಇನಾಮು ಭೂಮಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠರು, ಸತ್ಯಸಂಧರು, ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ಆದ ಸುರಪುರದ ಬೇಡರು ಹುಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಓದು ಬರಹ ತಿಳಿಯದವರಾದರೂ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಿತರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು. ದೇಶ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು.1857ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ದಿಟ್ಟನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಧೀರರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಯಿತು. ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಅನಂತರ ನರಗುಂದ, ಮುಂಡರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಹಲಗೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.