Timmappa Nayaka / ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Timmappa Nayaka / ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ

Timmappa Nayaka / ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ತರು ತುಂಬ ಸರಳ ಜೀವಿ. ದೇಶಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿತತ್ತ್ವದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ತ್ಯಾಗಿ. ದೇಶಸೇವೆಗಾಗಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಹರಿಜನರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನಂತೆ ತೇದು ಸವೆಸಿದವರು. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೇ ಹೆಸರು ತಂದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ! ಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರರದು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು; ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರದೆಂದು ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲ. ದುಡಿದದ್ದೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರರು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಬೆಳಗಿದ ದೀಪ ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ನಮ್ಮೆದುರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿನಡೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.