Panchakshara Gavayee / ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Panchakshara Gavayee / ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ

Panchakshara Gavayee / ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಯವರು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿ, ಎಂತಹ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಿದರು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ವಿಸ್ಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಾಧನೆ. ಗವಾಯಿಯವರು ಎರಡು ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣತರಾದರು. ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು – ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕುರುಡರು– ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು. ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆದರು. ಈ ಮಹಾನ್ ನಾದಯೋಗಿಗೆ ನಮನ.