SuryaSen / ಸೂರ್ಯಸೇನ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
SuryaSen / ಸೂರ್ಯಸೇನ್

SuryaSen / ಸೂರ್ಯಸೇನ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡ ರೈತನಿಂದ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ, ಕುಶಲ ಸಂಘಟಕ ಸೂರ್ಯಸೇನ್.1857ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಸುಭಾಷ್‍‍ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ‘’ಅಜಾದ ಹಿಂದ್ ಸೇನೆ’’ಗಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ‘’ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ಕಾಂಡ” ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂದೋಳನ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯಸೇನರು. ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿತೆಂದರೇ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಸೇನರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಣವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರ ಬೂದಿಯನ್ನು ಕಂಡರೂ ಈ ವಿಶಾಲ, ಪ್ರಬಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ! ಅಂತಹ ವೀರ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಘಟಕ, ಹುತಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯಸೇನರು.