Prabhavathi Devi / ಪ್ರಭಾವತೀದೇವಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Prabhavathi Devi / ಪ್ರಭಾವತೀದೇವಿ

Prabhavathi Devi / ಪ್ರಭಾವತೀದೇವಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು. ವೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕರು. ಕಾಯಿಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ, ದೇಶಸೇವೆಯಲ್ಲೆ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶರ ಪತ್ನಿಯವರೇ ಪ್ರಭಾವತೀದೇವಿ. ಅವರೇನೂ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ದೇಶಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸೇವೆ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ಅವರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಸವೆಸಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಆಸೆ. ಹಣಕಾಸು, ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಏನೂ ಬೇಡ. ಸೇವೆಯೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಪ್ರಭಾವತಿಯ ಬದುಕು ಸರಳತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸೇವೆ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಅವರು ಗುರುಹಿರಿಯರು, ಪತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೀತೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಂಥವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪುಣ್ಯಕರ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೆ ಪ್ರಭಾವತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಪುಣ್ಯಕರವೇ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಬಾಪೂನ ಪಾಠವನ್ನು ಆಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದರಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.