Panditha Taranatha / ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Panditha Taranatha / ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥ

Panditha Taranatha / ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ತಾರಾನಾಥರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕಳಕಳಿಯ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು; ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು; ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು; ಕವಿತೆ ರಚಿಸಿದರು; ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು; ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿದ್ದರು; ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾರಾನಾಥರು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ತಾರಾನಾಥರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಧದ ‘ರೋಗ’ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗತೋರಿಸಿ ನಿಜವಾದ ‘ಧನ್ವಂತರಿ’ ಎನಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿಯೂ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.