Subhadra Kumari Chowhan / ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Subhadra Kumari Chowhan / ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್

Subhadra Kumari Chowhan / ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿಯ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಬ್ಬಲ್‍ಪುರದ ಪುರಭವನದ ಎದುರು ಗಡೆ ಇರುವ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಲಾಪ್ರತಿಮೆ ಗಂಗೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣು ನರ್ಮದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕವಿತೆ, ಕಥೆ, ಗೀತೆಗಳು, ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ವೀರಮಹಿಳೆ.ಮಹಿಳಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಆದರ್ಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರದಾ ಪದ್ಧತಿ ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲವಾಗಿತ್ತು. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಗಳೂ ನಡೆದವು. ಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದೇ ಹುಟ್ಟಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.