Ranji / ರಾನ್‍ಜಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ranji / ರಾನ್‍ಜಿ

Ranji / ರಾನ್‍ಜಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ – ಕೂಚ್‍‍‍ಬಿಹಾರ್ ಪಾರಿತೋಷಕದ ಪಂದ್ಯಗಳು, ರೋಹಿನ್‍‍‍ಟನ್–ಬಾರಿಯ ಪಾರಿತೋಷಕದ ಪಂದ್ಯಗಳು, ದುಲೀಪ್ ಪಾರಿತೋಷಕದ ಪಂದ್ಯಗಳು, ರಾನ್‍‍‍ಜಿ ಪಾರಿತೋಷಕದ ಪಂದ್ಯಗಳು–ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ರಾನ್‍‍‍ಜಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕೆ. ಎಸ್. ರಣಜಿತ್‍‍‍ಸಿನ್ಹಜಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾನ್‍‍‍ಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.ರಾನ್‍‍‍ಜಿಯದು ತುಂಬು ಜೀವನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ. ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಗೌರವ ತಂದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾನ್‍‍‍ಜಿಯದು ಮರ್ಯಾದೆಯ ಸ್ಥಾನ. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.