Pruthvee Rajkapur / ಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ ಕಪೂರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Pruthvee Rajkapur / ಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ ಕಪೂರ್

Pruthvee Rajkapur / ಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ ಕಪೂರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಜೀವನ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರ್ಣ ಕುಟಿಯೂ ಅರಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಪೃಥ್ವೀರಾಜರ ‘ಜಾನಕಿ ಕುಟೀರ’ ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾವಿದರು, ನಾಯಕರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜ್ಞಾನಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಮಜೂರರ ಸರ್ವೋದಯದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವುದು, ಈ ಬೃಹತ್ ಕುಟುಂಬ ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು – ಇದು ಪೃಥ್ವೀರಾಜ ಕುಟುಂಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಂಥ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೊಂದಿರಲಾರದು. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರದು ತುಂಬಿದ ಸಾರ್ಥಕ ಬಾಳು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ. ತನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಲಾವಿದನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತನಿಲ್ಲ.ಕಲಾರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿ ರಾಜನಂತೆಯೆ ಬಾಳಿದ ಪೃಥ್ವೀರಾಜರ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಹೃದಯದ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ.